Pronađite ured

Pretraživanje ureda javnih bilježnika prema mjestu, radnom vremenu i nazivu.

Više...

Upisnici

Upisnici razvijeni od strane HJK i Ministarstva pravosuđa RH.

Više

JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

Od 11. do 13. studenog 2016. godine u hotelu Sheraton u Mlinima kod Dubrovnika održani su XXII. Dani javnih bilježnika i Skupština Hrvatske javnobilježničke komore.

Na Skupštini se usvojio proračun prihoda i rashoda Hrvatske javnobilježničke komore za 2017. godinu. Nakon Skupštine održana je edukacija pod naslovom Uredba o dostavi (EZ)  1393/2007  u teoriji i javnobilježničkoj praksi. Predavači o ovoj uvijek aktualnoj temi bili su prof.dr.sc. Alan Uzelac, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ljiljana Vodopija Čengić, javna bilježnica iz Zagreba.


Više...

Dani otvorenih vrata 26. - 27.10.2016. godine

Hrvatska javnobilježnička komora se pridružila manifestaciji „Dani otvorenih vrata“ koju na europskoj razini koordinira Vijeće notarijata Europske unije (CNUE), krovna organizacija javnih bilježnika na području Europske unije, te je u tjednu kada se obilježava Europski dan građanskog pravosuđa, organizirala dva događaja kako bi se građanima i predstavnicima drugih profesija u Republici Hrvatskoj pružila slika o javnobilježničkoj službi, njezinom značaju i ulozi u društvu.


Više...

Dani otvorenih vrata 26.

Hrvatska javnobilježnička komora pridružujući se manifestaciji „Dani otvorenih vrata“ koju na europskoj razini koordinira Vijeće notarijata Europske unije (CNUE), krovna organizacija javnih bilježnika na području Europske unije, pri kraju listopada, u tjednu kada se obilježava Europski dan građanskog pravosuđa, organizira dva događaja kako bi se građanima i predstavnicima drugih profesija u Republici Hrvatskoj pružila slika o javnobilježničkoj službi, njezinom značaju i ulozi u društvu.Više...

Priopćenje za javnost - Javni bilježnici Europe podržavaju usvajanje Uredbi o imovinskim odnosima bračnih drugova i registriranih partnera

Vijeće notarijata Europske unije (CNUE), čija je članica i Hrvatska javnobilježnička komora, pozdravlja usvajanje dvaju prijedloga Uredbi koje se odnose na uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova te imovinsko pravne odnose registriranih partnera.  Uredbe će se u potpunosti primjenjivati za dvije i pol godine, kao dio postupka poboljšane suradnje  u koji je trenutno uključeno 18 država članica EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska i Švedska. Estonija je također objavila da želi sudjelovati u postupku poboljšane suradnje.


Više...