JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

O preustrojstvu pravosudnog sustava

U Hrvatskoj javnobilježničkoj komori ministar pravosuđa Orsat Miljenić predstavio je javnim bilježnicima Republike Hrvatske prijedlog reorganizacije pravosudnog sustava. Tom je prigodom ukazao na čitav niz aktivnosti koje valja poduzeti kako bi se došlo do željenih učinaka preustrojstva koje ima dva osnovna cilja: pružiti bolju uslugu građanima i ravnomjernije rasporediti rad sudaca, što znači da bi sudci za istu plaću obavljali približno isti opseg posla. Podatcima je potkrijepio kako su danas ta odstupanja velika te da neravnomjerna radna opterećenost dovodi do dugotrajnosti sudskih postupaka, povećavanja zaostataka u radu i velik godišnji iznos isplate naknada za suđenje u razumnom roku.


Više...

Novi predsjednik Vijeća notarijata Europske unije (CNUE)

Gospodin André Michielsens, belgijski javni bilježnik, izabran je za predsjednika Vijeća notarijata Europske unije za 2014. godinu. André Michielsens bio je predsjednik regionalne javnobilježničke komore u Antwerpenu od 1999. do 2001. te predsjednik Nacionalnog javnobilježničkog vijeća Belgije od 2002. do 2005. Ujedno je bio predavač na Vrije Universiteit Brussel od 1994.  te suvoditelj javnobilježničkog studija od 2007.godine.


Više...

Okrugli stol u organizaciji Hrvatske javnobilježničke komore

U prostorijama Hrvatske javnobilježničke komore u srijedu, 11. prosinca 2013. održan je okrugli stol pod nazivom „Javno bilježništvo i e-upisnici u službi građana“.

Na početku okruglog stola Ivica Kraljičković, član Upravnog odbora Komore i Igor Ivanić, tehnički direktor informatičke tvrtke Omni Aspect d.o.o. predstavili su sadašnji informatički sustav Komore, te su izvijestili o narednim projektima informatizacije Komore. 

Nakon toga predstavljen je prijedlog Komore za uvođenje elektroničke ovrhe (e-ovrhe) na temelju vjerodostojne isprave.


Više...

Dan javnih bilježnika, Opatija, 16. studenog 2013.

19. Dan javnih bilježnika održan je ove godine u Opatiji, 16. studenog 2013. u Grand hotelu „4 opatijska cvijeta“.  Ovom već tradicionalnom susretu prisustvovali su ugledni gosti, profesori s Pravnog fakulteta u Rijeci te preko 150 javnih bilježnika, prisjednika, savjetnika, vježbenika te umirovljenih javnih bilježnika.


Više...