Pronađite ured

Pretraživanje ureda javnih bilježnika prema mjestu, radnom vremenu i nazivu.

Više...

Upisnici

Upisnici razvijeni od strane HJK i Ministarstva pravosuđa RH.

Više

JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

Digitalizacija kao izazov

U organizaciji Austrijske javnobilježničke komore 21.-22. travnja 2016. godine, održani su u Salzburgu (Austrija), tradicionalni,  28. po redu Dani europskih javnih bilježnika.  U sklopu dana europskih javnih bilježnika održana je kongres pod nazivom „not@r 4.0 javnobilježnička digitalna agenda“.


Više...

Bilježnička služba


Više...

Javni bilježnik,

Javni bilježnik, notar (lat. notarius publicus) pisar je i službenik s posebnim ovlastima za sastavljanje i pisanje dokumenata javne vjere (lat. fides publica). Ti dokumenti, isprave, uživaju punu vjerodostojnost i mogu se pokazati kao dokaz svima „kojima se pristoji“. Protiv činjenica koje su navedene u dokumentu, ispravi, ne može se voditi spor nekim drugim sredstvima, kao što su svjedoci, prisega ili neka druga privatna isprava. U hrvatskim se ispravama onaj koji piše takve dokumente, javni bilježnik, zvao notar ili nodar, a u Pergošićevoj tiskanoj knjizi Dekretum – notariuš. Dokument, isprava u starom se jeziku nazivao instrument i inštrument, prema latinskom instrumentum. Prema latinskom cartulla hrvatski naziv je listina. Drugi termin je isprava. 


Više...

Istarski razvod

Istarski razvod jedna je od najvažnijih isprava hrvatskoga srednjovjekovlja. Njime se utvrđuju granice među istarskim općinama, komunama i feudalcima – crkvenim i svjetovnim. Cijeli je put razvodne komisije, koja obilazi teren 21 dan i prolazi oko 150 kilometara, te je pomno ispitivala i utvrđivala granice među općinama (komunama) Istre. 


Više...