Kontakt podaci

Adresa:

Hrvatska javnobilježnička komora, 

Radnička cesta 34/II, 

HR - 10000 Zagreb

OIB:

36271007011

Kontakt telefon: 

+385 1 4556-566

Fax

+385 1 4551-544

E-mail: 

hjk@hjk.hr

Društvene mreže

Kontaktirajte nas

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar