Vijesti

Iz galerija

Posjet Mađarskoj javnobilježničkoj komori radi upoznavanja sa sustavom središnje elektroničke aplikacije e-platni nalog - 21.12.2016.

Predstavnici Hrvatske javnobilježničke komore i Ministarstva pravosuđa na čelu s predsjednicom Komore Lucijom Popov i državnom tajnicom Majom Grubišin posjetili su u četvrtak, 15. prosinca 2016. godine sjedište Mađarske javnobilježničke komore u Budimpešti.

Cilj posjete bilo je upoznavanje sa sustavom središnje elektroničke aplikacije za e-platni nalog u Mađarskoj.
Javni bilježnici u Mađarskoj su od 2010. godine nadležni za izdavanje platnih naloga i to putem središnje elektroničke aplikacije koju vodi Mađarska javnobilježnička komora.

Godišnje se putem aplikacije zaprimi 550 tisuća predmeta. Jedan od razloga zbog čega je izdavanje platnog naloga prešlo u nadležnosti javnih bilježnika u Mađarskoj je dugotrajnost postupka koji se vodio pred sudovima (u prosjeku dvije godine). Upravo su iz tog razloga mađarski javni bilježnici ponosni da je reformom postupka i uvođenjem središnje aplikacije za e-platni nalog trajanje  postupka višestruko smanjeno. Od trenutka donošenja e-platnog naloga do ovršnosti prosječno protekne 26 dana.

Sve pravne osobe su, sukladno zakonu, dužne podnositi zahtjeve za izdavanjem e-platnog naloga (u vrijednosti do 3.000 eura) elektroničkim putem u središnji sustav Komore koristeći elektronički potpis. Jedina iznimka su fizičke osobe koje zahtjeve mogu podnositi u papirnatom obliku ili usmeno na zapisnik pred javnim bilježnikom, koji je dužan takve zahtjeve pohraniti u elektroničku središnju aplikaciju. Zahtjevi se potom kroz sustav nasumičnog odabira dodjeljuju u rad pojedinom javnom bilježniku s ciljem ravnomjerne raspodjele predmeta i ažurnosti u rješavanu istih. Rok za izdavanje platnog naloga je tri dana od dana zaprimanja zahtjeva elektroničkim putem. Dostava se obavlja elektronički ili putem pošte ovisno o načinu podnošenja zahtjeva. U slučaju neuspjele elektroničke dostave obavezna je poštanska dostava.

Unutar Komore se nalazi i tiskara kao centralna jedinica za ispis i dostavu e-platnih naloga za cijelu zemlju. 

Cijeli središnji sustav Mađarske javnobilježničke komore povezan je sa sustavom Udruge javnih ovršitelja, koji u Mađarskoj provode ovrhu. U slučaju prigovora, kojih je samo 7% u odnosu na ukupan broj predmeta, ispisi predmeta se iz središnje aplikacije poštom dostavljaju sudovima. Sljedeći cilj zakonodavca u Mađarskoj je uspostava elektroničke komunikacije između sudova i Mađarske javnobilježničke komore.

Ovakav sustav može poslužiti kao primjer dobre prakse korištenja modernih tehnologija i rješenja za ubrzanje i optimizaciju rada, te kao dobar primjer u kojem smjeru bi trebala ići reforma ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u Republici Hrvatskoj.  

Sudjelovanje javnih bilježnika u jednom dijelu ovršnog postupka znatno je rasteretilo sudove, a takva praksa (rasterećenja sudova od nespornih poslova) sada se može i treba dodatno širiti i to prvenstveno koristeći moderne tehnologije, odnosno moderne radne procese.  


Povratak na vijesti...