Vijesti

Iz galerija

Sjednica Hexagonale i skupštine CNUE-a i ARERT-a - 19.1.2017.

8.-09. prosinca 2016., Bruxelles

Dana 8. prosinca 2016. godine održana je sjednica Hexagonale.

Na sjednici su pored predstavnika notarijata Austrije, Češke, Mađarske, Slovačke i Slovenije u ime Hrvatske javnobilježničke komore sudjelovali predstavnici Darja Bošnjak, javna bilježnica u Zagrebu i Filip Milak, savjetnik u Komori za međunarodnu suradnju.

Uz srdačan prijem u zajedničkom briselskom uredu Austrijske, Mađarske i Njemačke javnobilježničke komore, delegati su razmijenili iskustvo o pravnopolitičkim aktualnostima u nacionalnim zakonodavstvima.

Među spomenutim reformama najviše se ističe inicijativa u Austriji za reformom u području prava društava.

Ministarstvo gospodarstva Austrije vrši pritisak da se omogući alternativni način osnivanja d.o.o.-a, koji ne bi uključivao javnog bilježnika, već bi tu ulogu preuzele banke.

Austrijska javnobilježnička komora budno prati ovu inicijativu i aktivno ukazuje na njezine nedostatke.

Puni tekst Bilješke dostupan je u nastavku Bilješka_Hexagonale

09.prosinca 2016. godine održane su skupština ARERT-a i CNUE-a.

Skupština ARERT-a je u kontekstu smanjenog europskog sufinanciranja  donijela je odluku o prihvaćanju novog ekonomskog modela Organizacije.

Skupština CNUE-a je pored tehničkih odluka o usvajanju proračuna, izbora predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora primila na znanje informacije o relevantnim aktualnostima u području europske politike i zakonodavstva.

Od tehničkih odluka ističe se izbor predsjednika CNUE-a za mandatno razdoblje 2017. godine.

Predsjedništvo pripada španjolskom notarijatu, koji je istaknuo bivšeg predsjednika Jose Manuel Garcia Collantes, javnog bilježnika u Madridu, kao svojeg kandidata.

Primljen je na znanje godišnji izvještaj organizacije CNUE- annual report 2016

Među odlukama se ističe primanje Notarske komore Crne Gore u status promatrača.

Od pravnopolitičkih  aktualnosti primljena je informacija iz Europske komisije o izradi Nacrta prijedloga Direktive o testu proporcionalnosti.

Direktiva bi precizirala pravila za uklanjanje normativnih barijera koje ograničavaju pravo poslovnog nastanka.

Iako formalno ne obuhvaća notarijat, praksa Suda EU ukazuje na sklonost institucija da javne bilježnike kao pružatelja usluga podvedu pod pojam djelatnosti u režimu tržišnih sloboda Europske unije.

Iz ovog razloga CNUE prati razvoj na ovom planu i poziva nacionalne notarijate na budnost.

Puni tekst Bilješke dostupan je u nastavku Bilješka ARERT_CNUE_AG


Povratak na vijesti...