Vijesti

Iz galerija

Pilot projekt podnošenje elektroničkih prijedloga za upise u zemljišne knjige - 21.2.2017.

Dana 15.02.2017. godine započeo je pilot projekt podnošenja elektroničkih prijedloga za upis u zemljišne knjige (e-upis) u koji su uključeni javni bilježnici u Osijeku i Velikoj Gorici.

Dio je to ostvarenja i evaluacije projekta IPA 2008. "One stop shop" Europske unije te se u   periodu od 30 dana očekuje prikupljanje primjedbi i komentara na ovakav nov i puno učinkovitiji način upisa u zemljišne knjige kako bi iza 15. ožujka 2017. ovakav projekt započeo s primjenom u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Ovo je dio sveobuhvatne reforme i objedinjavanja gruntovnice i katastra u želji da se građanima olakša kako ishođenje zemljišnoknjižnih izvadaka, tako i pojednostavi procedura podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige bez suvišnog čekanja u redovima.

Kada građanin kod javnog bilježnika sastavi ili ovjeri kupoprodajni ugovor javni bilježnik  ugovor i prijedlog za upis u zemljišne knjige digitalizira, potpisuje naprednim elektroničkim potpisom, te elektroničkim putem šalje nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda (gruntovnici) na upis.

Stranci se odmah dodjeljuje poslovni broj gruntovnice, odnosno ugovor postaje vidljiv u zemljišnoj knjizi neposredno nakon sklapanja. Time su u bitnoj mjeri  onemogućeni neki poznati oblici zlouporabe poput višestruke prodaje nekretnine, odnosno stranke uživaju višu razinu pravne sigurnosti i zaštite.

Podnošenje elektroničkih prijedloga za upis ubrzati će cjelokupni postupak što znači da stranke neće morati čekati u gruntovnicima za podnošenje prijedloga već će za bilo koju nekretninu to isto moći obaviti u bilo kojem javnobilježničkim uredu u Republici Hrvatskoj. Primjerice podnositelj iz Zagreba putem javnog bilježnika u Zagrebu u realnom vremenu može podnijeti elektronički prijedlog za upis u zemljišnoknjižni odjel suda u Dubrovniku.  

Uvođenjem elektroničkog sustava ostvaruju se zadaci iz nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Moderniziranjem oba sustava (katastra i zemljišnih knjiga) omogućit će se brži i jednostavniji proces registracije nekretnina i prava nad njima.

Javnobilježnički uredi postali su mjesto gdje ćete moći podnijeti elektroničke prijedloge za upis u zemljišne knjige ili dobiti izvadak iz zemljišnih knjiga dok će javni bilježnici kao pravni profesionalci svojim iskustvom biti na usluzi strankama kod sastavljanja ugovora o raspolaganju nekretninama. 


Povratak na vijesti...