Vijesti

Iz galerija

Podnošenje elektroničkih prijedloga za upise u zemljišne knjige putem javnih bilježnika - 27.3.2017.

Od 15. ožujka 2017. godine stupanjem na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama javnobilježnički uredi postali su mjesto gdje ćete moći podnijeti elektroničke prijedloge za upis u zemljišne knjige ili dobiti izvadak iz zemljišnih knjiga dok će javni bilježnici kao pravni profesionalci svojim iskustvom biti na usluzi strankama kod sastavljanja ugovora o raspolaganju nekretninama.

Omogućavanje podnošenja elektroničkih prijedloga za upis u zemljišne knjige dio je sveobuhvatne reforme i objedinjavanja gruntovnice i katastra u želji da se građanima olakša kako ishođenje zemljišnoknjižnih izvadaka, tako i pojednostavi procedura podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige bez suvišnog čekanja u redovima.

Kada kod javnog bilježnika sastavite ili ovjerite kupoprodajni ugovor javni bilježnik ugovor i prijedlog za upis u zemljišne knjige digitalizira, potpisuje naprednim elektroničkim potpisom, te elektroničkim putem šalje nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda (gruntovnici) na upis.

U tom trenutku se odmah dodjeljuje poslovni broj („Z“ broj) u zemljišnim knjigama, odnosno upis postaje vidljiv u zemljišnoj knjizi. Time su u bitnoj mjeri  onemogućeni neki poznati oblici zlouporabe poput višestruke prodaje nekretnine, s čime stranke uživaju višu razinu pravne sigurnosti i zaštite.

Podnošenje elektroničkih prijedloga za upis u zemljišne knjige ubrzati će cjelokupni postupak što znači da stranke neće morati čekati u gruntovnicima za podnošenje prijedloga već će za bilo koju nekretninu to isto moći obaviti u bilo kojem javnobilježničkim uredu u Republici Hrvatskoj. Primjerice podnositelj iz Zagreba putem javnog bilježnika u Zagrebu u realnom vremenu može podnijeti elektronički prijedlog za upis u zemljišnoknjižni odjel suda u Dubrovniku. 

Uvođenjem elektroničkog sustava ostvaruju se zadaci iz nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Moderniziranjem oba sustava (katastra i zemljišnih knjiga) omogućit će se brži i jednostavniji proces registracije nekretnina i prava nad njima.

Građani podnošenjem elektroničkih prijedloga za upis u zemljišne knjige putem javnih bilježnika ostvaruju brojne prednosti. Javnobilježnički ured postaje mjesto gdje je moguće obaviti sve radnje poput sastava ugovora o raspolaganju nekretninom, deponiranja tabularnih isprava i novca, ishođenje zemljišnoknjižnih izvadaka, podnošenje elektroničkih prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i podnošenje elektronički prijave prometa nekretnina radi razreza poreza pri čemu javni bilježnik kao pravni profesionalac svojim pravnim savjetima i radnjama djeluju kao garant pravne sigurnosti.  


Povratak na vijesti...