Vijesti

Iz galerija

Hrvatska javnobilježnička komora vodi novi registar anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku - 27.3.2017.

Registar anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku ustrojen je Odlukom Hrvatske javnobilježničke komore koja je objavljena u Narodnim novinama br. 20 od 08.03.2017. godine.

Registar Komora vodi temeljem Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“ br. 76/14) i Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih isprava („Narodne novine“ br. 15/15).

Registar je web aplikacija u koji se evidentiraju podaci o sastavljanju obvezujuće izjave, opozivu obvezujuće izjave, pokretanju postupka za opoziv obvezujuće izjave od strane nadležnog centra za socijalnu skrb, odluka suda o prestanku važenja obvezujuće isprave, podaci o smrti davatelja izjave ili osobe od povjerenja, te podaci o odluci i datumu odluke o lišenju poslovne sposobnosti davatelja izjave ili osobe od povjerenja.

Obvezujućom izjavom svaka osoba može ovlastiti samo jednu osobu, koja na to pristane, da kao osoba od povjerenja umjesto nje, nakon što se ispune zakonske pretpostavke, dade ili uskrati pristanak na određene medicinske postupke propisane Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. U zakonu je medicinski postupak definiran kao prijem, zadržavanje i smještaj u psihijatrijsku ustanovu te dijagnostički postupak i liječenje osobe s duševnim smetnjama.

Ovlaštene osobe za unos podataka u registar su Hrvatska javnobilježnička komora i javni bilježnik.

Pravo uvida u Registar bez prava unosa podataka imaju općinski sud, centar za socijalnu skrb, liječnik i zakonski zastupnik.

Općinski sudovi, Centri za socijalnu skrb i liječnici Registru pristupaju navođenjem autentifikacijskih podataka koje im dodjeljuje Hrvatska javnobilježnička komora.

Zakonski zastupnik svoje pravo uvida u Registar ostvaruje postavljanjem pisanog zahtjeva Hrvatskoj javnobilježničkoj komori i javnom bilježniku.

Za sve dodatne informacije vezano uz funkcioniranje registra slobodno se obratite Stručnoj službi Komore putem e-maila: hjk@hjk.hr ili telefona +385 1 4556 566.


Povratak na vijesti...