Vijesti

Iz galerija

Skupština CNUE-a, Bruxelles - 31.3.2017.

Dana 17. ožujka 2017. godine održana je skupština CNUE-a u Bruxelles-u.

U delegaciji Hrvatske javnobilježničke komore sudjelovali su predsjednica Lucija Popov, javni bilježnik Teo Karabotić-Milovac i savjetnik u Komori Filip Milak.

Među temama dnevnog reda posebno su se isticale odluke Suda Europske unije u predmetima C-342/15, C-484/15 i C-551/15, koje se odnose na kompetencije hrvatskih i austrijskih javnih bilježnika i njihove posljedice.

Odluka u predmetu C-342/15 (predmet „Piringer“) predstavlja odstupanje od postojeće prakse Suda i daje razloga optimizmu u budućem dijalogu s nacionalnim i europskim institucijama.

Cijeli tekst Bilješke dostupan je na poveznici


Povratak na vijesti...