Vijesti

Iz galerija

Javnobilježnička prisega - 3.11.2017.

Pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đurom Sessom, u nazočnosti ministra pravosuđa, Dražena Bošnjakovića i predsjednice Hrvatske javnobilježničke komore, Lucije Popov 3. studenog 2017. održana je svečanost polaganja prisege novoimenovanih javnih bilježnika.

Prisegu su položili imenovani javni bilježnici: Tina Puškaš za područje Općinskog suda u Sisku sa službenim sjedištem u Novskoj, Davor Škugor za područje Općinskog suda u Sisku sa službenim sjedištem u Petrinji, Draženka Pičuljan za područje Općinskog suda u Rijeci sa službenim sjedištem u Rabu i Gorana Blaić Hebrang za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu-Trnje.


Povratak na vijesti...