Vijesti

Iz galerija

Predstavljena knjiga „Bankovni i financijski ugovori“ - 19.12.2017.

U dvorani Hrvatske javnobilježničke komore 8. prosinca 2017. predstavljena je knjiga „Bankovni i financijski ugovori“ grupe autora: L. Belanić, A. Bilić, V. Gorenc, E. Kunštek, H. Markovinović, E. Mihalina, G. Mihelčić, P. Miladin, E. Mišćenić, M. Perkušić, S. Petrić, Z. Slakoper, J. Štajfer, N. Tepeš, I. Tot, B. Vukmir.  Prisutne su pozdravili Lucija Popov predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore i Zlatko Hodak, predsjednik uprave Narodnih novina d.d.

Knjigu su predstavili urednik prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper te recenzenti prof. dr. sc. Tomislav Borić i prof. dr. sc. Aldo Radolović, a cjelokupno predstavljanje moderirao je Ivan Maleković, javni bilježnik iz Velike Gorice i urednik časopisa „Javni bilježnik“.

Promjene u pravnom prometu i praksi relevantnih institucija jedan su od glavnih razloga koji su doveli do ovog drugog – izmijenjenog i dopunjenog – izdanja. Pravo EU često sadržajno, jezično i strukturno ne vodi računa ni o ustaljenoj i razumljivoj pravnoj terminologiji niti o koherentnosti hrvatskoga pravnog poretka.

Iako ih ne veže neka posebna obaveza, autori tekstova u ovoj knjizi ustvari pokušavaju doprinijeti  većoj pravnoj sigurnosti. Njihovi prikazi i raščlambe pokušavaju otkloniti nedostatke propisa i tumačenjima odnosno objašnjenjima učiniti ih jasnijim, a rezultate primjene u praksi predvidljivijim, što neprijeporno doprinosi pravnoj sigurnosti.

Zajedničko obilježje ove knjige, zaključili su promotori, jest njena znanstvena utemeljenost i korištenje relevantnih znanstvenih metoda.


Povratak na vijesti...