Vijesti

Iz galerija

Sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske - 8.3.2018.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković sastao se 6. ožujka 2018. u Banskim dvorima s predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore Lucijom Popov i tajnikom Hrvatske javnobilježničke komore Josipom Govićem.

Predsjednica i tajnik predstavili su djelovanje javnobilježničke službe od njezine uspostave u Republici Hrvatskoj te istaknuli doprinos ove službe rasterećenju sudova i bržem rješavanju predmeta. U razgovoru su razmatrane i aktualne inicijative od interesa za gospodarstvo i građane Hrvatske. S tim u vezi, razmijenjena su mišljenja o temama u području pravosuđa te modaliteti rasterećenja blokiranih građana, a posebno se raspravljalo i o sljedećim temama:

1.      Uloga javnih bilježnika u pravosuđu

Osvrt na ulogu javnih bilježnika u pravosudnom sustavu i njihove kompetencije. Izloženi su informatički projekti koje je Komora započela i dovršila u prethodnom razdoblju, a sve u ostvarivanju zajedničkog cilja digitalizacije pravosuđa.

2.      Uvođenje elektroničke ovrhe na temelju vjerodostojne isprave ili e-platnog naloga

Predsjednik Vlade RH upoznat je kako su predstavnici Komore članovi radnih skupina Ministarstva pravosuđa RH za izradu novog Ovršnog zakona odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Napomenuto je kako je Komora predložila uvođenje elektroničkog sustava ovrhe ili platnog naloga po uzoru na mađarski i slovenski model. Takvo rješenje uvelike bi pridonijelo transparentnosti cijelog postupka, kao i smanjenju broja prigovora određenog dijela javnosti.

3.      Elektroničko osnivanje trgovačkih društava

U razgovoru su se dotakli i kompetencija javnih bilježnika na području prava društava u kontekstu digitalizacije pravosuđa. Istaknute su negativne posljedice uvođenja online modela koji ne bi uključivao pravno savjetovanje, sprječavanje pranja novca i druge usluge koje pružaju javni bilježnici. Razmotrena je inicijativa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o novom modelu elektroničkog osnivanja trgovačkih društava u koji bi bili uključeni javni bilježnici.

4.      Javnobilježnička pristojba

Predsjednik Vlade je i detaljno upoznat s ukupnim iznosima troškova javnog bilježnika koji se sastoji se od nagrade javnih bilježnika (propisane Pravilnikom o privremenoj javnobilježničkoj tarifi), javnobilježničke pristojbe (propisane Zakonom o javnobilježničkim pristojbama), te poreza na dodanu vrijednost (PDV). Npr. spomenuto je kako u trošku ovjere potpisa jedne osobe 30,00 kuna predstavlja nagradu javnog bilježnika od 10,00 kuna javnobilježničku pristojbu, koja se plaća u državni  proračun, te 7,50 kuna PDV-u.  Istaknuto je kako javni bilježnici smatraju da bi bilo oportuno ukinuti javnobilježničku pristojbu iz sljedećih razloga:

-           niti jedna druga javnobilježnička služba u Europskoj uniji nema dvostruku vrstu oporezivanja svoje usluge, kroz javnobilježničku pristojba i PDV, već samo kroz PDV;

-           javnobilježnička pristojba predstavlja naknadu za rad državnog tijela, analogno sudskim pristojbama. Smatramo da je takva naknada obuhvaćena nagradom javnog bilježnika koja je propisana posebnim Pravilnikom, te da stoga nije potrebno postojanje i javnobilježničke pristojbe;

-              javnobilježničke pristojbe su kod nekih javnobilježničkih poslova veće od nagrade javnog bilježnika, tako da bi ukidanjem javnobilježničke pristojbe pojeftinile usluge javnih bilježnika.

Predstavnici Hrvatske javnobilježničke komore u razgovoru su iskazali spremnost za dijalog i konstruktivni pristup reformskim aktivnostima posebno usmjerenim na poboljšanje ovršnog sustava i položaja blokiranih građana.


Povratak na vijesti...