Vijesti

Iz galerija

Skupština CNUE-a - 6.4.2018.

Dana 23. ožujka 2018. godine održana je skupština Vijeća notarijata Europske unije (CNUE) u
Bruxelles-u.
Hrvatsku javnobilježničku komoru predstavljali su izaslanici ja bilježnik Teo Karabotić-Milovac i
savjetnik u Komori, Filip Milak.
Pored aktualnosti u nacionalnim notarijatima, ključne vijesti su odgoda službenog priopćenja
Europske komisije o paktu mjera u području prava društava, te novosti o zakonodavnom prijedlogu
za ustrojavanjem portala Single Digital Gateway.
Puni tekst bilješke dostupan je na poveznici u nastavku: Bilješka


Povratak na vijesti...