Vijesti

Iz galerija

Dan otvorenih vrata Hrvatske javnobilježničke komore u znaku anticipiranih naredbi i zaštite potrošača - 22.10.2018.

U povodu Europskog dana građanskog pravosuđa Hrvatska javnobilježnička komora organizira Dan otvorenih vrata na kojem će posjetitelje pobliže upoznati sa svojim radom, s posebnim naglaskom na anticipiranim naredbama i zaštiti potrošača.

 

Izlaganje o središnjim temama – „Zaštita potrošača prema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju“ i „Anticipirane naredbe prema Obiteljskom zakonu i Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama“ održat će se 25. listopada 2018. u prostorijama Hrvatske javnobilježničke komore u Zagrebu s početkom u 16,30 sati.

 

Anticipirane naredbe – relativno nov institut u našem pravu

Anticipirane naredbe, primjerice, roditeljima omogućuju odrediti skrbnika svojoj maloljetnoj djeci za slučaj vlastite smrti ili drugog oblika nemogućnosti za skrb. Zahvaljujući tom pravnom institutu izbjegava se situacija u kojoj skrb o djetetu i njegovoj imovini preuzima nepoznata osoba određena u redovnom postupku.

 

Pandan anticipiranoj naredbi prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama naziva se obvezujuća izjava. Njome se određuje osoba od povjerenja - ovlaštena dati ili uskratiti suglasnosti na određene medicinske postupke. Obvezujuće izjave primjenjuju se kod osoba koje uslijed zdravstvenog stanja (npr. Alzheimerova bolest) ili stila života (ovisnosti) znaju da mogu izgubiti sposobnost rasuđivanja pa žele odrediti osobu koja će umjesto njih brinuti o njihovoj dobrobiti.

 

Anticipirane naredbe i obvezujuće izjave spadaju u područje prava zaštite ranjivih osoba. Daju se u zakonom propisanom obliku pred javnim bilježnikom koji sastavlja odgovarajuće isprave i strankama objašnjava pravne posljedice. Za obvezujuće izjave vodi se i središnji registar, što, nažalost, nije predviđeno za anticipirane naredbe. 

 

Vrata otvaraju i mnogi javnobilježnički uredi

 

Izlagači će 25. listopada u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori iznijeti svoja iskustva iz prakse te probleme s kojima se susreću ranjive skupine osoba. Također će upoznati potrošače sa  Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, odnosno sa značenjem uobičajenih klauzula u ugovorima o kreditu.

 

Svrha Dana otvorenih vrata je upoznavanje građana s njihovim pravima i manje poznatim poslovima javnog bilježnika zbog čega će 25. listopada svoja vrata otvoriti i mnogi javnobilježnički uredi. Hrvatska javnobilježnička komora poziva sve građane i medije da uz otvoren i konstruktivan dijalog zajednički obilježe Europski dan građanskog pravosuđa.

 

S poštovanjem,

 

Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore


Povratak na vijesti...