Vijesti

Iz galerija

Hrvatski pravni centar objavljuje JAVNI POZIV za izbor pravnog stručnjaka u okviru projekta „CISUR“ - 24.1.2019.

 

Naziv projektnog zadatka: pravni stručnjak na projektu

Naziv projekta “CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i
Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession
Regulation in Croatia and Slovenia“

Trajanje projekta: od 1. prosinca 2018. do 31. srpnja 2020.

Tema projekta: primjena Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

Okvirno trajanje zadatka: od dana izbora za pravnog stručnjaka do završetka projekta

Koordinator projekta: Hrvatski pravni centar (HPC)

Provedbeni detalji: Pravni stručnjak izvodit će projektne zadatke (djela i autorska djela) u skladu s
uputama glavnog pravnog eksperta na projektu i voditeljice projekta, te u suradnji/koautorstvu s
istraživačem u hrvatskom stručnom timu i pravnim stručnjacima i istraživačima iz Slovenije, kao i
pravnim stručnjacima iz Ministarstva pravosuđa RH i Hrvatske javnobilježničke komore.

 

CISUR javni poziv - pravni strucnjak.pdf


Povratak na vijesti...