hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

Nacionalni kongres turskog notarijata, Ankara, 2.-5. svibnja 2019. - 10.5.2019.

Dana 2.-5. svibnja 2019. godine održan je  nacionalni kongres Turske javnobilježničke komore u Ankari.

Na Kongresu je u ime Hrvatske javnobilježničke komore sudjelovao član Upravnog odbora i Povjerenstva za međunarodnu suradnju, JB Denis Krajcar. Turski notarijat je punopravni član Međunarodne unije latinskog notarijata (UINL), te u statusu promatrača u Vijeću notarijata Europske unije (CNUE). Među važnije kompetencije turskih javnih bilježnika ubrajaju se kompetencije na području prava društava, obiteljskog prava , nasljednog prava, te kod prijenosa vlasništva rabljenih automobila. Puni tekst Bilješke dostupan je u nastavku: Bilješka.


Povratak na vijesti...