Uredi u RH

Pretraživanje ureda

Ime i prezime: Stjepan Trstenjak
Adresa: Trg slobode 1, Varaždin
Redovno radno vrijeme: pon-pet 8,00-16,00
Radno vrijeme za primanje stranaka: pon-pet 8,00-16,00
* Redovno radno vrijeme i radno vrijeme za primanje stranaka pojedinog ureda upisano je sukladno podatku koji je javljen Komori.
Telefon: 042 300550
Fax: 042 300552
E-Mail: stjepan.trstenjak@gmail.com
Web: http://www.hjk.hr/uredi/jb/185