Uredi u RH

Pretraživanje ureda

Ime i prezime: Biserka Čmrlec-Kišić
Adresa: Mihanovićeva 2, Varaždin
Redovno radno vrijeme: pon-pet 8,00-16,00
Radno vrijeme za primanje stranaka: pon-pet 8,00-16,00
* Redovno radno vrijeme i radno vrijeme za primanje stranaka pojedinog ureda upisano je sukladno podatku koji je javljen Komori.
Telefon: 042 211662
Fax: 042 211699
E-Mail: notar@jbbck.com.hr
Web: http://www.hjk.hr/uredi/jb/867