Uredi u RH

Pretraživanje ureda

Ime i prezime: Melanija Duić
Adresa: Franjevački trg 17, Varaždin
Redovno radno vrijeme: pon-pet 8,00-16,00
Radno vrijeme za primanje stranaka: pon-pet 8,00-16,00
* Redovno radno vrijeme i radno vrijeme za primanje stranaka pojedinog ureda upisano je sukladno podatku koji je javljen Komori.
Telefon: 042 212214, 210958
Fax: 042 200985
E-Mail: melanija.duic@hjk.hr
Web: http://www.hjk.hr/uredi/jb/878