Uredi u RH

Pretraživanje ureda

Ime i prezime: Tatjana Kovačev
Adresa: Europska avenija 4, Osijek
Redovno radno vrijeme: pon-pet 8,30-16,30
Radno vrijeme za primanje stranaka: pon-pet 8,30-16,30
* Redovno radno vrijeme i radno vrijeme za primanje stranaka pojedinog ureda upisano je sukladno podatku koji je javljen Komori.
Telefon: 031 20 66 05
Fax: 031 21 48 68,
E-Mail: tatjana.kovacev@os.t-com.hr
Web: http://www.hjk.hr/uredi/jb/933