U Zagrebu 21.01.2021.

HJK-O-21/21

 

OTVORENI NATJEČAJ HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

 

Poziv za podnošenje ponude za izgradnju i održavanje Platforme za rad javnih bilježnika na daljinu

 

Poštovani,

 

Hrvatska javnobilježnička komora sukladno odluci Upravnog odbora Komore donesenoj na 224. sjednici te 226. sjednici upućuje otvoreni poziv za dostavu ponuda za izgradnju i održavanje Platforme za rad javnih bilježnika na daljinu

 

U nastavku se nalaze dokumenti za podnošenje ponude:

 

1.      Poziv za podnošenje ponude za izgradnju i održavanje Platforme za rad javnih bilježnika na daljinu

 

2.       Ponudbene tablice uz Poziv na podnošenje Ponude

 

Zainteresirani ponuditelj treba svoju ponudu dostaviti u pisanom obliku i u digitalnom obliku (CD ili Stick), u omotnici na adresu:

Hrvatska javnobilježnička komora, Radnička cesta 34, 10000 Zagreb

Na omotnici trebaju biti navedeni podaci o ponuditelju te napomena:

“Ne otvarati – Ponuda za Platformu”

Dostavljena ponuda mora biti na hrvatskom jeziku s tim da reference i drugi prilozi mogu biti i na engleskom jeziku.

Ponude dostavljene na bilo koji drugi način neće se razmatrati.

Zainteresirani ponuditelj može zatražiti dodatna pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za iskazivanje interesa isključivo putem e-maila na adresu hjk@hjk.hr.

S poštovanjem,

 

Zvijezdana Rauš-Klier

Predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore

Pronađite ured

Pretraživanje ureda javnih bilježnika prema mjestu, radnom vremenu i nazivu.

Više...

Upisnici

Upisnike su razvili HJK i Ministarstvo pravosuđa RH.

Više

JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

INTERVIEW U LIDERU - Rankica Benc, predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske javnobilježničke komore, dala je vrlo zanimljiv interview za poslovni tjednik Lider

Rankica Benc, predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske javnobilježničke komore, dala je vrlo zanimljiv interview za poslovni tjednik Lider o projektu ovjera dokumenata kod javnih bilježnika iz topline doma za sve građane.


Više...

Svečanost polaganja prisege novoizabranih javnih bilježnika, 18.12.2020.

Pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đurom Sessom, državnim tajnikom Ministarstva pravosuđa i uprave mr.sc. Josipom Salapićem, pomoćnicom ministra pravosuđa i uprave Sandom Kulić  te predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdanom Rauš-Klier, u prostorima Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske 18. prosinca 2020. održana je svečanost polaganja prisege novoimenovanih javnih bilježnika.


Više...

IZAŠAO NOVI BROJ ČASOPISA JAVNI BILJEŽNIK

I u ovo, novo normalno vrijeme časopis Javni bilježnik dolazi na vrijeme, bogatiji više nego ikad brojnim prilozima i stručno-znanstvenim radovima. Zahvaljujući tehnologiji i mogućnostima virtualnih susreta usprkos iznimnoj situaciji Uredništvo je razmjenjivalo poruke elektroničkom poštom, kontaktiralo putem videokonferencija međusobno i s autorima priloga. 


Više...

Javni poziv za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2020. godinu

Na temelju članaka 31., 32. i 33. Statuta i članaka 5., 8. i 11. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić objavljuje se

P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja
Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2020.

I.

Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II.

Priznanja Zaklade su:
1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

2. priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,

3. priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

III.

Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./2.mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./3. mogu, pored udruga pravnika, pravnih fakulteta biti i nakladnici te izdavači pravnih knjiga i časopisa.IV.

Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos  razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V.

Za priznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovi bili od značenja za unapređenje pravne struke u toj ili prethodnoj godini.

                                                                                                                         VI.

Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

VII.

 

Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:

- životopis kandidata,

- obrazloženje prijedloga,

- opis rezultata rada kandidata tijekom pravne karijere,

- popis stručnih i  znanstvenih radova kandidata,

- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog može sadržavati i popis ostalih stručnih aktivnosti kandidata te ostale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim.

VIII.

Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:

-životopis kandidata

-obrazloženje prijedloga.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka  kandidata koji se predlaže za priznanje.

IX.

Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkom VI. obvezno sadržava:
- životopis kandidata,

- obrazloženje prijedloga

- popis stručnih i/ili znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

X. 

Rok za predlaganje kandidata je 12. ožujka 2021.

                                                                                                                          XI.

Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web.stranici:

www.zakladajadrankocrnic.hr

 

XII.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3,

10 000 Zagreb ( za Zakladu dr. sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2020.)

 

Zagreb, 1. prosinca 2020.

                                                                                              Predsjednik Zakladne uprave

                                                                                                    dr.sc. Zoran Pičuljan


Više...