U Zagrebu 23.11.2021.                                                                                                                                                                                                 

HJK-O-276/21

 

 

POZIVNI NATJEČAJ HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

 

Poziv za podnošenje ponude za izgradnju i održavanje Sustava registara HJK

 

Poštovani,

Hrvatska javnobilježnička komora sukladno odluci Upravnog odbora Komore donesenoj na 234. sjednici  upućuje poziv za dostavu ponuda za izgradnju i održavanje Sustava registara HJK

U nastavku se nalazi dokument za podnošenje ponude:

 

 1. Poziv za podnošenje ponude za izgradnju i održavanje Sustava registara HJK

 

 1. Ponudbene tablice uz Poziv na podnošenje Ponude

 

Zainteresirani ponuditelj treba svoju ponudu dostaviti u pisanom obliku i u digitalnom obliku (CD ili Stick), u  omotnici najkasnije do 23.12.2021. u 12:00 sati na adresu:

Hrvatska javnobilježnička komora, Radnička cesta 34, 10000 Zagreb

Na omotnici trebaju biti navedeni podaci o ponuditelju te napomena:

“Ne otvarati – Ponuda za Sustav registara HJK”

Ponude dostavljene na bilo koji drugi način neće se razmatrati.

Zainteresirani ponuditelj može zatražiti dodatna pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za iskazivanje interesa isključivo putem e-maila na adresu hjk@hjk.hr.

Dostavljena ponuda mora biti na hrvatskom jeziku s tim da reference i drugi prilozi mogu biti i na engleskom jeziku.

Ponuda mora sadržavati:

 1. Osnovne podatke i opis djelatnosti ponuditelja, uključujući i dokaze iz ovog dokumenta, koji se odnose na Zahtjeve prema ponuditelju
 2. Opis koncepta Sustava registara HJK, uključujući arhitekturu i primijenjene tehnologije
 3. Način licenciranja i prava HJK na Sustava registara HJK te komponente koje on sadrži
 4. Održavanje i usluge podrške
 5. Plan i rok izgradnje Sustava registara HJK
 6. Cijenu, iskazanu bez pdv-a i s pdv-om.
 7. Komercijalne uvjete
 8. Bitne reference ponuditelja u priloženom obrascu (Prilog1: Tabela za reference)
 9. Ispunjene ponudbene tablice, uključujući financijsku ponudu (Excel dokument u prilogu).

 

HJK može s jednim ili više ponuditelja pregovarati o ponudi.

S odabranim će ponuditeljem HJK zaključiti Ugovor o izgradnji i održavanju Sustava registara HJK.

HJK nije obvezna dati pisano ili usmeno objašnjenje o razlogu zbog kojeg neka ponuda jest ili nije prihvaćena.

S poštovanjem,

 

Zvijezdana Rauš-Klier

Predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore

 

 

 

 

POČETAK RADA SUSTAVA eOVRHA

Stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku („Narodne novine“ broj 43/21. i 94/21.) te objavom Odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa o ispunjenju  tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju između sudionika u ovršnom postupku na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave pušten je u rad sustav E-ovrha.

S danom 15.09.2021. predaja ovršnih prijedloga više se ne vrši direktno kod javnih bilježnika već putem novog sustava e-Ovrhe
na adresi https://e-ovrhe.pravosudje.hr/#/home

Tako predani predmeti dodijelit će se u rad javnim bilježnicima sukladno zakonskim odredbama.

Nakon zaprimanja prijedloga predmet će dobiti poslovne brojeve i vidjet će se kojem javnom bilježniku je predmet dodijeljen.
Daljnja komunikacija s javnim bilježnikom obavlja se putem sustava eKomunikacija
na adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Popis i kontakt podatke javnih bilježnika možete vidjeti na adresi https://www.hjk.hr/Uredi

 

 

 
JuWiLi projekt -  „Justice without Litigation for Europe“ - „Nesporno sudovanje u Europi“


Hrvatska javnobilježnička komora se krajem 2020. godine uključila u međunarodni projekt pod nazivom „Justice without Litigation for Europe (JuWiLi)“ - „Nesporno sudovanje u Europi“, projekt koji je pokrenut na inicijativu Austrijske javnobilježničke komore a u koji su još uključene javnobilježničke komore Češke, Slovačke, Slovenije te Sveučilište u Grazu, Sveučilište u Beču, Ekonomski institut Economica iz Beča te Vijeće notarijata Europske unije (CNUE).


Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu od 90% sa sredstvima iz EU fonda za programe u pravosuđu.


U okviru projekta „JuWiLi“ će se provesti analiza izvanparničnih postupaka koji su u određenim državama članicama EU (uključenim u Projekt, ali i šire) prenesene iz sudske nadležnosti na javne bilježnike. Fokus analize će biti na ostavinskim postupcima, ali i drugim nespornim (izvanparničnim) postupcima kao što su izvršenje nespornih potraživanja, izdavanja zemljišnoknjižnih i drugih izvadaka i slično. U toku projekta koji će se odvijati u periodu od 24 mjeseca, dvije Radne skupine Projekta, zadužene za pravna pitanja i ekonomske učinke, će napraviti analizu pozitivnih učinaka transfera nadležnosti po pitanjima rasterećenja sudova od nespornih postupaka, podizanja efikasnosti postupanja kao i pozitivnog ekonomskog učinka kako za stranke tako za pravne sustave u cjelini. 


Krajnji cilj projekta je izrada preporuka za europske i nacionalne zakonodavce u svrhu provođenja reformi u cilju rasterećenja sudova (a podredno i javnih financija) od nespornih postupaka kao i podizanja opće razine kvalitete tih javnih usluga za građane i pravne subjekte.

Sve dodatne informacije o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici www.juwili.eu 

 

Pronađite ured

Pretraživanje ureda javnih bilježnika prema mjestu, radnom vremenu i nazivu.

Više...

Upisnici

Upisnike su razvili HJK i Ministarstvo pravosuđa RH.

Više

JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

 • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
 • s potrebnim iskustvom
 • osoba javnog povjerenja
 • samostalan i neovisan nositelj javne službe
 • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

Album - svečana prisega

U petak, 19. studenog 2021. u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave održana je svečanost polaganja prisege šestnaest novoimenovanih javnih bilježnika.


Više...

Prisega javnih bilježnika

Krajem proteklog tjedna je u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave održana svečanost polaganja prisege šestnaest novoimenovanih javnih bilježnika.


Više...

XXVII REDOVNA SKUPŠTINA HJK

Protekli vikend je u Zagrebu održana redovna sjednica Skupštine HJK.


Više...

OKRUGLI STOL ZA JUGOISTOČNU EUROPU

Njemačka javnobilježnička komora je u periodu od 28. do 29. listopada 2021. godine u Berlinu organizirala konferenciju pod nazivom „Okrugli stol za jugoistočnu Europu“. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih notarijata s područja jugoistočne Europe, uključujući i predstavnike Hrvatske javnobilježničke komore u sastavu Zvijezdana Rauš-Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore, Tihana Sudar, član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Komore, te Rankica Benc, predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju Komore koja je tijekom događanja održala prezentaciju i stručno izlaganje na temu „Rad javnih bilježnika na daljinu“.


Više...