Zaklada dr. sc. Jadranko Crnić:

Na temelju članaka 31., 32. i 33. Statuta i članaka 5., 8. i 11. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić objavljuje se

P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja
Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2021.

I.

Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II.

Priznanja Zaklade su:
1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

2. priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,

3. priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

III.

Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./2.mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./3. mogu, pored udruga pravnika, pravnih fakulteta biti i nakladnici te izdavači pravnih knjiga i časopisa.

IV.

Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos  razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V.

Za priznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovi bili od značenja za unapređenje pravne struke u toj ili prethodnoj godini.

 

 VI.

Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

VII.

Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:

- životopis kandidata,

- obrazloženje prijedloga,

- opis rezultata rada kandidata tijekom pravne karijere,

- popis stručnih i  znanstvenih radova kandidata,

- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog može sadržavati i popis ostalih stručnih aktivnosti kandidata te ostale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim.

VIII.

Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:

-životopis kandidata

-obrazloženje prijedloga.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka  kandidata koji se predlaže za priznanje.

IX.

Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkom VI. obvezno sadržava:
- životopis kandidata,

- obrazloženje prijedloga

- popis stručnih i/ili znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

 

X. 

Rok za predlaganje kandidata je 11. ožujka 2022.

 

 

XI.

Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web. stranici: www.zakladajadrankocrnic.hr

 

XII.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3,  10 000 Zagreb (za Zakladu dr. sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2021.)

 

Zagreb, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Zakladne uprave

dr.sc. Zoran Pičuljan

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POČETAK RADA SUSTAVA eOVRHA

Stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku („Narodne novine“ broj 43/21. i 94/21.) te objavom Odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa o ispunjenju  tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju između sudionika u ovršnom postupku na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave pušten je u rad sustav E-ovrha.

S danom 15.09.2021. predaja ovršnih prijedloga više se ne vrši direktno kod javnih bilježnika već putem novog sustava e-Ovrhe
na adresi https://e-ovrhe.pravosudje.hr/#/home

Tako predani predmeti dodijelit će se u rad javnim bilježnicima sukladno zakonskim odredbama.

Nakon zaprimanja prijedloga predmet će dobiti poslovne brojeve i vidjet će se kojem javnom bilježniku je predmet dodijeljen.
Daljnja komunikacija s javnim bilježnikom obavlja se putem sustava eKomunikacija
na adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Popis i kontakt podatke javnih bilježnika možete vidjeti na adresi https://www.hjk.hr/Uredi

 

 

 
JuWiLi projekt -  „Justice without Litigation for Europe“ - „Nesporno sudovanje u Europi“


Hrvatska javnobilježnička komora se krajem 2020. godine uključila u međunarodni projekt pod nazivom „Justice without Litigation for Europe (JuWiLi)“ - „Nesporno sudovanje u Europi“, projekt koji je pokrenut na inicijativu Austrijske javnobilježničke komore a u koji su još uključene javnobilježničke komore Češke, Slovačke, Slovenije te Sveučilište u Grazu, Sveučilište u Beču, Ekonomski institut Economica iz Beča te Vijeće notarijata Europske unije (CNUE).


Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu od 90% sa sredstvima iz EU fonda za programe u pravosuđu.


U okviru projekta „JuWiLi“ će se provesti analiza izvanparničnih postupaka koji su u određenim državama članicama EU (uključenim u Projekt, ali i šire) prenesene iz sudske nadležnosti na javne bilježnike. Fokus analize će biti na ostavinskim postupcima, ali i drugim nespornim (izvanparničnim) postupcima kao što su izvršenje nespornih potraživanja, izdavanja zemljišnoknjižnih i drugih izvadaka i slično. U toku projekta koji će se odvijati u periodu od 24 mjeseca, dvije Radne skupine Projekta, zadužene za pravna pitanja i ekonomske učinke, će napraviti analizu pozitivnih učinaka transfera nadležnosti po pitanjima rasterećenja sudova od nespornih postupaka, podizanja efikasnosti postupanja kao i pozitivnog ekonomskog učinka kako za stranke tako za pravne sustave u cjelini. 


Krajnji cilj projekta je izrada preporuka za europske i nacionalne zakonodavce u svrhu provođenja reformi u cilju rasterećenja sudova (a podredno i javnih financija) od nespornih postupaka kao i podizanja opće razine kvalitete tih javnih usluga za građane i pravne subjekte.

Sve dodatne informacije o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici www.juwili.eu 

 

Pronađite ured

Pretraživanje ureda javnih bilježnika prema mjestu, radnom vremenu i nazivu.

Više...

Upisnici

Upisnike su razvili HJK i Ministarstvo pravosuđa RH.

Više

JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA

Protekla godina ostat će nam u sjećanju po brojnim izazovima, ali i uspješno ostvarenim i započetim projektima koji mijenjaju vizuru i kvalitetu rada javnobilježničke struke.


Više...

BUDUĆNOST PRAVNOG SUSTAVA NA PODRUČJU EU

Nedavno je Vijeće notarijata Europske unije (CNUE), u sklopu Konferencije o budućnosti Europe organiziralo događaj pod nazivom „Jačanje vladavine prava u kontekstu gospodarskih i društvenih promjena – europski bilježnici predlažu, europski bilježnici djeluju“.


Više...

KONFERENCIJA VIJEĆA NOTARIJATA EUROPSKE UNIJE (CNUE), Bruxelles

Vijeće notarijata Europske unije (CNUE) u utorak 7. prosinca 2021. godine organizira godišnju Konferenciju s ciljem usvajanja prijedloga europskog javnog bilježništva za Konferenciju EU o budućnosti Europe.


Više...

Album - svečana prisega

U petak, 19. studenog 2021. u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave održana je svečanost polaganja prisege šestnaest novoimenovanih javnih bilježnika.


Više...