JuWiLi projekt -  „Justice without Litigation for Europe“ - „Nesporno sudovanje u Europi“


Hrvatska javnobilježnička komora se krajem 2020. godine uključila u međunarodni projekt pod nazivom „Justice without Litigation for Europe (JuWiLi)“ - „Nesporno sudovanje u Europi“, projekt koji je pokrenut na inicijativu Austrijske javnobilježničke komore a u koji su još uključene javnobilježničke komore Češke, Slovačke, Slovenije te Sveučilište u Grazu, Sveučilište u Beču, Ekonomski institut Economica iz Beča te Vijeće notarijata Europske unije (CNUE).


Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu od 90% sa sredstvima iz EU fonda za programe u pravosuđu.


U okviru projekta „JuWiLi“ će se provesti analiza izvanparničnih postupaka koji su u određenim državama članicama EU (uključenim u Projekt, ali i šire) prenesene iz sudske nadležnosti na javne bilježnike. Fokus analize će biti na ostavinskim postupcima, ali i drugim nespornim (izvanparničnim) postupcima kao što su izvršenje nespornih potraživanja, izdavanja zemljišnoknjižnih i drugih izvadaka i slično. U toku projekta koji će se odvijati u periodu od 24 mjeseca, dvije Radne skupine Projekta, zadužene za pravna pitanja i ekonomske učinke, će napraviti analizu pozitivnih učinaka transfera nadležnosti po pitanjima rasterećenja sudova od nespornih postupaka, podizanja efikasnosti postupanja kao i pozitivnog ekonomskog učinka kako za stranke tako za pravne sustave u cjelini. 


Krajnji cilj projekta je izrada preporuka za europske i nacionalne zakonodavce u svrhu provođenja reformi u cilju rasterećenja sudova (a podredno i javnih financija) od nespornih postupaka kao i podizanja opće razine kvalitete tih javnih usluga za građane i pravne subjekte.

Sve dodatne informacije o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici www.juwili.eu 

 

Pronađite ured

Pretraživanje ureda javnih bilježnika prema mjestu, radnom vremenu i nazivu.

Više...

Upisnici

Upisnike su razvili HJK i Ministarstvo pravosuđa RH.

Više

JAVNI BILJEŽNIK I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA

Javni bilježnik je:

  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  • s potrebnim iskustvom
  • osoba javnog povjerenja
  • samostalan i neovisan nositelj javne službe
  • nepristrani povjerenik stranaka

Članstva i međunarodna suradnja

Redovna sjednica skupštine HJK

Danas je u Zagrebu održana 26. redovna sjednica Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore.


Više...

SUSRET ZAJEDNIČKOG JAVNOBILJEŽNIČKOG ZBORA U SLAVONIJI

Zajednički javnobilježnički zbor četiri slavonske županije organizirao je i održao stručni susret u Kopačevu, u Baranji na temu noviteta u zakonodavstvu i u samoj Komori.


Više...

Aktualne teme vezane uz sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Financijski inspektorat Ministarstva financija Republike Hrvatske dostavio je Hrvatskoj javnobilježničkoj komori dokument s aktualnim temama vezanim uz sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike, kako bi obveznici svoje poslovanje mogli uskladiti s novim izazovima. U skladu s novonastalim okolnostima povodom izbijanja epidemije izazvane korona virusom, Financijski inspektorat nastoji obveznicima iz sektora odvjetnika i javnih bilježnika dodatno ukazati na potrebu poslovanja s povećanom pozornosti i svijesti o mogućnostima da kriminalci korištenjem njihovih usluga i profesionalne stručnosti operu nezakonito stečena sredstva ili da sredstva, stečena zakonito ili nezakonito, iskoriste za financiranje terorizma.

 

Prilozi:

-Dopis Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH

-Aktualne teme vezane uz sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike


Više...

INTERVJU U LIDERU

U najnovijem izdanju tjednika Lider objavljen je intervju s predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdanom Rauš Klier. U članku su obrađene aktualne teme koje se odnose na rad struke poput rada na daljinu, povećanja broja javnih bilježnika, povezivanja sa sudskim registrom i druge.


Više...