Dokumenti

Zbirka javnih dokumenata za preuzimanje.

 NaslovKategorijaVeličina
Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje 31.12.2019. 3,09 MB
Pravilnik o oslobođenju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga Nepoznato
Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje 31.12.2018. 8,58 MB
POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA 422,22 KB
KODEKS ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA 521,32 KB
Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje Komore 31.12.2017 8,71 MB
Pročišćeni tekst Pravilnik o Stručnoj službi HJK-objava 02.03.2018. 70,50 KB
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj službi Hrvatske javnobilježničke komore-objava 02.03.2018. 15,74 KB
Godišnje financijsko izvještaji i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2016. 8,97 MB
Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje Komore 31.12.2015. 9,17 MB
Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore OBJAVLJEN 16.11.2015.Temeljni akti76,00 KB
Pravilnik o financijskom poslovanju Hrvatske javnobilježničke komore OBJAVLJEN 16.11.2015.Temeljni akti87,00 KB
Pravilnik o honorarima i naknadi troškova za izdavačku djelatnost, edukacije i seminare OBJAVLJEN 16.11.2015.Temeljni akti68,00 KB
Pravilnik o Stručnoj službi HJKTemeljni akti68,50 KB
Izmjene i dopune Pravilnika o Stručnoj službi 37,50 KB
Kodeks javnobilježničke etike 2011Temeljni akti91,00 KB
Zakon o javnom bilježništvuTemeljni akti484,50 KB
Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku- neslužbeni pročišćeni tekst 14,55 KB
Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka (NN 135/2003, 164/2004) 47,28 KB
Statut Hrvatske javnobilježničke komoreTemeljni akti460,61 KB
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komoreTemeljni akti12,56 KB
Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi - neslužbeni pročišćeni tekst 25,77 KB
JB kao povjerenik suda u ostavinskom postupku 79,50 KB
JB u prometu nekretnina 60,00 KB
Odluka o osnivanju Hrvatske javnobilježničke akademije (pročišćeni tekst) 41,50 KB
Katalog informacija HJK 404,50 KB
Godišnje financijsko izvještaji i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2016. 8,97 MB
Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku - neslužbeni pročišćeni tekst 16,66 KB
Poslovnik o radu Povjerenstva za međunarodnu suradnju 19,48 KB
Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ..., Europske potvrde o nasljeđivanju 13,17 KB

Članstva i međunarodna suradnja