Kontakt podaci

Adresa:
Hrvatska javnobilježnička komora, 
Radnička cesta 34/II, 
HR - 10000 Zagreb

OIB: 36271007011

Kontakt telefon: 
+385 1 4556-566

Fax:
+385 1 4551-544

E-mail: hjk@hjk.hr


Službenik za informiranje:
Zvonimir Juranović

Zahtjev za pristup informacijama
podnosi se službeniku za informiranje:
- pisanim putem: Hrvatska javnobilježnička komora, Radnička cesta 34/II, Zagreb
- elektroničkom poštom: hjk@hjk.hr
- telefaksom: 01/4551-544

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka:
Povjerenika za zaštitu osobnih podataka
možete kontaktirati:
- pisanim putem: Hrvatska javnobilježnička komora, Radnička cesta 34/II, Zagreb
- elektroničkom poštom: povjerenik@hjk.hr
- telefaksom: 01/4551-544

Društvene mreže

Kontaktirajte nas

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar