hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

Europski dan građanskog pravosuđa javni bilježnici obilježili Danom otvorenih vrata - 19.11.2018.

Hrvatska javnobilježnička komora (HJK) obilježila je 25. listopada 2018. godine Europski dan građanskog pravosuđa Danom otvorenih vrata tijekom kojega su zainteresirani građani mogli posjetiti javnobilježničke urede i poslušati predavanja o zaštiti potrošača i anticipiranim naredbama.


O zaštiti potrošača u sjedištu Komore govorila je javnobilježnička prisjednica Željka Belić izlaganjem o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju u kojem su predočeni značenje klauzula u ugovorima o kreditu, ciklus financiranja, karakteristična sredstva osiguranja te prava građana kao potrošača.

 

Javni bilježnici na raspolaganju za pouke o pravnim posljedicama sklapanja ugovora

 

"Bankarski jezik bez sumnje zna biti kompliciran i teško razumljiv.  Uočeno je kako su stranke u praksi sklone preskočiti dijelove ugovora koje ne razumiju iz prvog pokušaja, te s nestrpljenjem čekaju kraj solemnizacije. Od financijske krize je ipak porasla svijest građana, a središnja je poruka da stranke imaju pravo na punu informiranost i pouku o  pravnim posljedicama sklapanja ugovora, za što im na raspolaganju stoji upravo javni bilježnik", ističe prisjednica Belić.

 

Izlaganje o anticipiranim naredbama održala je javnobilježnička prisjednica Sandra Skala. Anticipirane naredbe su izjave kojima davatelj izjave uređuje određene odnose u budućnosti. Daju se u zakonom propisanom obliku pred javnim bilježnikom koji sastavlja odgovarajuće isprave i strankama objašnjava pravne posljedice.

 

Tako davatelj izjave prema Obiteljskom zakonu može odrediti skrbnika maloljetnog djeteta za slučaj vlastite smrti, posebnog skrbnika, ili dati anticipirane naredbe o određenim medicinskim postupcima. Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama se na isti način određuje osoba od povjerenja koja će biti ovlaštena dati ili uskratiti suglasnosti na određene medicinske postupke. Obvezujuće izjave primjenjuju se kod osoba koje uslijed zdravstvenog stanja (npr. Alzheimerova bolest) ili stila života (ovisnosti) znaju da mogu izgubiti sposobnost rasuđivanja pa žele odrediti osobu koja će umjesto njih brinuti o njihovoj dobrobiti.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama propisuje vođenje registra te statistički podaci ukazuju na porast primjene ovog instituta u praksi.

 

Anticipirane naredbe – nov institut u području prava zaštite ranjivih osoba

 

"Anticipirane naredbe predstavljaju relativno novi institut našeg pravnog poretka i uvedene su u područje obiteljsko-pravnih i statusnih odnosa Obiteljskim zakonom iz 2014. godine. Njima zakonodavac snažno afirmira načelo autonomije volje pojedinca, jer mu omogućuje da  u vrijeme dok je poslovno sposoban, izjavom danom u strogo propisanoj formi (javnobilježnička isprava), unaprijed odluči o različitim  životnim situacijama za slučaj njegove buduće nesposobnosti da takve odluke donese samostalno. Omogućavanjem davanja obvezujućih uputa odnosno izražavanja želja o statusnim pitanjima i pitanjima vezanima za zdravlje ili liječenje pojedinca za slučaj njegove buduće nesposobnosti, dodatno promiču pravo na privatnost i samoodređenje svakog pojedinca", zaključila je prisjednica Skala.

 

Predavanja su održana pred raznolikom publikom, koja je uključivala predstavnike udruga civilnog društva (zaštita potrošača), Pravnog fakulteta u Zagrebu i studente prava te su nastavljena pitanjima i raspravom.

 

U sklopu manifestacije u Osijeku je istog dana održano predavanje studentima Pravnog fakulteta. Izlaganje su održale javne bilježnice Nada Kemec iz Slavonskog Broda, te Mirjana Borić i  Mandica Popović iz Osijeka.  Samom predavanju je bilo nazočno stotinjak studenata koji su iz prve ruke imali priliku dobiti informacije o ulozi javnih bilježnika kod sastavljanja anticipiranih naredbi, novog instituta u području obiteljsko-pravnih i statusnih pitanja, kao i na polju zaštite potrošača prema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju, gdje posebice dolazi do izražaja uloga javnog bilježnika kao nepristranog povjerenika stranaka.

 

O anticipiranim naredbama održana su predavanja u domovima umirovljenika u Osijeku i Zagrebu, dok su u uredima u Sisku, Valpovu i Našicama organizirani posjeti učenika srednjih škola koji su imali prilike upoznati se sa javnobilježničkom službom i poslovima javnih bilježnika.

 

Javno bilježništvo – jamac pravne sigurnosti na usluzi građanima

Uz zadovoljstvo uspjehom predavanja, predsjednica Komore, Lucija Popov osvrnula se na cjelokupni događaj

"Dan otvorenih vrata postao je već tradicionalna manifestacija kada javni bilježnici otvaraju vrata svojih ureda kako bi skrenuli pažnju da je riječ o službi koja vodi računa i o pravnoj zaštiti. Drago nam je da je manifestacija dobro prihvaćena u javnosti i da građani sve češće javnobilježničke urede doživljavaju kao mjesta gdje se mogu obratiti s povjerenjem i upoznati sa zaštitom svojih prava", istaknula je predsjednica Popov.

 


Povratak na vijesti...