hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Current | Archive

Vijesti: Svečanost polaganja prisege novoizabranih javnih bilježnika, 18.12.2020. 21.12.2020.
Tags: -
Rating: No rating yet

Pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đurom Sessom, državnim tajnikom Ministarstva pravosuđa i uprave mr.sc. Josipom Salapićem, pomoćnicom ministra pravosuđa i uprave Sandom Kulić  te predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdanom Rauš-Klier, u prostorima Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske 18. prosinca 2020. održana je svečanost polaganja prisege novoimenovanih javnih bilježnika.

More

Vijesti: IZAŠAO NOVI BROJ ČASOPISA JAVNI BILJEŽNIK 4.12.2020.
Tags: -
Rating: No rating yet

I u ovo, novo normalno vrijeme časopis Javni bilježnik dolazi na vrijeme, bogatiji više nego ikad brojnim prilozima i stručno-znanstvenim radovima. Zahvaljujući tehnologiji i mogućnostima virtualnih susreta usprkos iznimnoj situaciji Uredništvo je razmjenjivalo poruke elektroničkom poštom, kontaktiralo putem videokonferencija međusobno i s autorima priloga.  More

Vijesti: Javni poziv za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2020. godinu 4.12.2020.
Tags: -
Rating: No rating yet

Na temelju članaka 31., 32. i 33. Statuta i članaka 5., 8. i 11. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić objavljuje se

P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja
Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2020.

I.

Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II.

Priznanja Zaklade su:
1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

2. priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,

3. priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

III.

Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./2.mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./3. mogu, pored udruga pravnika, pravnih fakulteta biti i nakladnici te izdavači pravnih knjiga i časopisa.IV.

Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos  razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V.

Za priznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovi bili od značenja za unapređenje pravne struke u toj ili prethodnoj godini.

                                                                                                                         VI.

Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

VII.

 

Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:

- životopis kandidata,

- obrazloženje prijedloga,

- opis rezultata rada kandidata tijekom pravne karijere,

- popis stručnih i  znanstvenih radova kandidata,

- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog može sadržavati i popis ostalih stručnih aktivnosti kandidata te ostale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim.

VIII.

Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:

-životopis kandidata

-obrazloženje prijedloga.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka  kandidata koji se predlaže za priznanje.

IX.

Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkom VI. obvezno sadržava:
- životopis kandidata,

- obrazloženje prijedloga

- popis stručnih i/ili znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

X. 

Rok za predlaganje kandidata je 12. ožujka 2021.

                                                                                                                          XI.

Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web.stranici:

www.zakladajadrankocrnic.hr

 

XII.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3,

10 000 Zagreb ( za Zakladu dr. sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2020.)

 

Zagreb, 1. prosinca 2020.

                                                                                              Predsjednik Zakladne uprave

                                                                                                    dr.sc. Zoran Pičuljan

More

Vijesti: EUROPSKI DAN PRAVOSUĐA I HRVATSKI JAVNI BILJEŽNICI 23.10.2020.
Tags: -
Rating: No rating yet

Europski dan pravosuđa koji se obilježava 25. listopada, ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije. Države članice Europske unije ga od tada obilježavaju, a posebna se pažnja pridaje i javnom bilježništvu kao integralnom dijelu pravosuđa u 22 države članice EU. More

Vijesti: Održavanjem međunarodnog kolokvija završen projekt „Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the 21.7.2020.
Tags: nasljeđivanje
Rating: No rating yet

U sklopu projekta CISUR dana 3. srpnja 2020. održan je završni događaj – međunarodni kolokvij o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji. Međunarodni kolokvij održan je putem zoom aplikacije, a okupio je predstavnike sudstva, javnog bilježništva, odvjetništva, ministarstava nadležnih za pravosuđe i akademske zajednice iz Hrvatske i Slovenije. Na tom kolokviju sudjelovali su i predstavnici Vijeća notarijata Europske unije (CNUE) i Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN).

Program rada pripremili su projektni eksperti, prof. emeritus Mihajlo Dika, izv.prof.dr.sc. Slađana Aras Kramar i pravna ekspertica iz Slovenije, kolegica Katarina Vučko.

Nakon predstavljanja rezultata projekta, uslijedilo je uvodno izlaganje s osvrtom na Europsku potvrdu o nasljeđivanju (raspravljena određena pitanja uz njezino izdavanje, osobe ovlaštene zahtijevati njezino izdavanje, stranke postupka, troškove izdavanja, rok važenja ovjerenih preslika i postupanje nakon isteka važenja ovjerenih preslika Potvrde, kao i uz ispravak, izmjenu ili opoziv i privremenu obustavu učinaka Potvrde; različita praksa nadležnih tijela u slučaju zahtjeva i provedbe odgovarajućih upisa prava na imovini na temelju Potvrde, u prvom redu, na nekretninama u zemljišne knjige).

Rasprava se održala u sklopu dvije teme panel diskusija:

  1. Uspostava posebnog EU registra i Uredba (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju 
  2. Promjene nacionalnog implementacijskog zakonodavstva i ujednačenu primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju – hrvatska i slovenska perspektiva   

Važno je naglasiti da je glavna svrha održavanja međunarodnog kolokvija bila okupiti relevantne predstavnike svih aktera koji sudjeluju u području primjene navedene Uredbe u dvije države članice EU, raspraviti najvažnije izazove navedene u projektnim preporukama u odnosu na primjenu Uredbe o nasljeđivanju te donijeti zajedničke zaključke koji mogu ponuditi rješenja prepoznatih i definiranih problema iz pravne prakse, vodeći računa o interesima svakog aktera posebno. Preporuke su svi sudionici dobili unaprijed što je omogućilo dobru pripremu panelista i uspješno završavanje projekta CISUR donošenjem zaključaka u odnosu na moguće zakonodavne promjene i ujednačeniju primjenu Uredbe EU o nasljeđivanju.

More


Page 1 of 33 Page(s). Prev  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Next