hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

EUROPSKI DAN PRAVOSUĐA I HRVATSKI JAVNI BILJEŽNICI - 23.10.2020.

Europski dan pravosuđa koji se obilježava 25. listopada, ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije. Države članice Europske unije ga od tada obilježavaju, a posebna se pažnja pridaje i javnom bilježništvu kao integralnom dijelu pravosuđa u 22 države članice EU.

Krovna udruga 40.000 javnih bilježnika, koliko ih radi u državama članicama EU, je CNUE (Vijeće notarijata EU) http://www.notaries-of-europe.eu/ , a zastupljeni su preko Predsjednika svojih nacionalnih komora. Stoga je i CNUE posebno aktivan u obilježavanju Europskog dana pravosuđa.

Hrvatski javni bilježnici će ovogodišnji Europski dan pravosuđa obilježit dana 26. listopada 2020. godine.

Kako je, nažalost, veći dio ove godine obilježen epidemijom novog korona virusa (SARS-CoV-2 virus) te epidemiološkim mjerama koje su uvedene ili se uvode na području kako cijele Europske unije tako i Republike Hrvatske, ovogodišnja manifestacija se neće održati s aktivnostima koje su se inače organizirale prethodnih godina.

Ove godine, javnobilježnički uredi neće otvoriti svoja vrata da bi zainteresiranim građanima dali općenite informacije o javnobilježničkoj službi kao integralnom dijelu pravosuđa niti specifične informacije o temama kroz koje se obilježava ovogodišnji Europski dan pravosuđa – Punomoći i Nasljeđivanje s elementom inozemnosti.

Iako građani neće biti pozvani da posjete javnobilježničke urede niti će se organizirati posebna predavanja i druge manifestacije, Hrvatska javnobilježnička komora je za potrebe promocije tema punomoći i nasljeđivanja s elementom inozemnosti osigurala pisane materijale (brošuru i letke) koji će biti dostupni građanima koji se zateknu tog dana u javnobilježničkim uredima.

BROŠURA – Informacija za građanke i građane zemalja članica EU - Nasljeđivanje

LETAK – O punomoći

LETAK – Nasljeđivanje s elementom inozemnosti

Na kraju želimo istaknuti da je svrha obilježavanja tog dana, i u ovim teškim okolnostima u kojima je ugroženo zdravlje mnogih, približavanje javnobilježničke službe građanima te upoznavanje s pravnim sustavom te ulogom i radom javnih bilježnika kao jamaca pravne sigurnosti.


Zvijezdana Rauš-Klier,
predsjednica HJK


Povratak na vijesti...