hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

SKUPŠTINA VIJEĆA NOTARIJATA EUROPSKE UNIJE – CNUE - 20.9.2021.

Krajem proteklog tjedna u Budimpešti je održana Skupština Vijeća notarijata Europske unije te tri radionice pod nazivom „Vrijednosti europskog notarijata u kontekstu suvremene tehnološke i društvene revolucije“, „U kojem smjeru ide europski notarijat u kontekstu EU i nacionalnog zakonodavstva na polju zaštite tržišnog natjecanja“ i “Primjeri dobre prakse u prilagodbi javnobilježničke službe izazovima digitalizacije”. Na Skupštini su sudjelovali predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdana Rauš-Klier, član Upravnog odbora i Povjerenstva za međunarodnu suradnju Denis Krajcar i stručni savjetnik za međunarodnu suradnju Zvonimir Juranović. Predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju Rankica Benc i član Povjerenstva za informatizaciju Vjenceslav Arambašić sudjelovali su putem videoveze.

Na Skupštini CNUE-a, kao i pratećim radionicama sudjelovali su predstavnici svih 22 notarijata člana kao i notarijati koji imaju svojstvo promatrača u CNUE-u.

 

 

 

 

 

 


Povratak na vijesti...