hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

OKRUGLI STOL ZA JUGOISTOČNU EUROPU - 4.11.2021.

Njemačka javnobilježnička komora je u periodu od 28. do 29. listopada 2021. godine u Berlinu organizirala konferenciju pod nazivom „Okrugli stol za jugoistočnu Europu“. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih notarijata s područja jugoistočne Europe, uključujući i predstavnike Hrvatske javnobilježničke komore u sastavu Zvijezdana Rauš-Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore, Tihana Sudar, član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Komore, te Rankica Benc, predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju Komore koja je tijekom događanja održala prezentaciju i stručno izlaganje na temu „Rad javnih bilježnika na daljinu“.

Na konferenciji je obrađeno još nekoliko tema kroz izlaganja i panel diskusije: IT projekti Njemačke javnobilježničke komore, Izazovi digitalizacije za javnobilježničku službu, Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma u Njemačkoj, Sprečavanje pranja novca i sprečavanje kriminalnih aktivnosti kroz obavljanje javnobilježničke službe i Izazovi i razvoj za javnobilježničku službu uzrokovani pandemijom CORONA virusa.“

 

 

 

 


Povratak na vijesti...