hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

BUDUĆNOST PRAVNOG SUSTAVA NA PODRUČJU EU - 27.12.2021.

Nedavno je Vijeće notarijata Europske unije (CNUE), u sklopu Konferencije o budućnosti Europe organiziralo događaj pod nazivom „Jačanje vladavine prava u kontekstu gospodarskih i društvenih promjena – europski bilježnici predlažu, europski bilježnici djeluju“. U nazočnosti visokih predstavnika europskih institucija, i to  Roberte Metsole, potpredsjednice Europskog parlamenta, Věre Jourove, potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost,  Didiera Reyndersa, povjerenika Europske komisije za pravosuđe i Gašpera Dovžana, slovenskog državnog tajnika za europska pitanja, Vijeće notarijata EU iznijelo je prijedloge koji su definirani unutar šest osnovnih područja: VLADAVINA PRAVA – DRŽAVLJANSTVO – VRIJEDNOSTI – EUROPA PRAVA – DIGITALIZACIJA – PRAVNA SIGURNOST.

 

VLADAVINA PRAVA I EUROPSKE VRIJEDNOSTI

Europska unija svoje pravne temelje duguje rimsko-germanskom pravnom sustavu. Poznatiji pod nazivom građanskopravni (kontinentalni) sustav, temelji se na vrijednostima kao što je pravna sigurnost, koja je nerazdvojiva od preventivne zaštite koju pruža javnobilježnička služba te koja čini jedan od stupova vladavine prava. U slučaju sukoba između više pravnih sustava, ovom sustavu trebalo bi dati prednost. Stoga se očekuje, odnosno struka predlaže da se prilikom buduće reforme temeljnih (osnivačkih) ugovora EU, u preambulu umetne izravna referenca koja bi se odnosila na rimsko-germanski pravni sustav kao zajedničku baštinu. Nadalje, predlaže se da se promoviraju postupci preventivne pravne zaštite (preventivnog pravosuđa) prilikom usvajanja budućeg europskog zakonodavstva. Osim što olakšava pristup pravosuđu, preventivno pravosuđe osigurava standard stabilnosti i predvidljivosti u životu građana i pravnih osoba u njihovim svakodnevnim nespornim pravnim poslovima i odnosima. Također se sugerira da se usvoji pravni instrument koji bi se odnosio na suradnju između sudova, tijela javne vlasti i pravnih stručnjaka država članica EU u vezi sadržaja stranog prava u građanskim ili trgovačkim stvarima.

 

EUROPA PRAVA I IDENTITET

Danas Osnivački Ugovori Europske unije i Povelja o temeljnim pravima učvršćuju prava svakog građanina kao i pojam europskog građanstva (državljanstva). Međutim, stvaranje pravog europskog identiteta bit će moguće samo ako se građanima jamči mogućnost ostvarivanja njihovih prava u SVIM  državama članicama EU jednako kao u zemlji njihova podrijetla. Europska unija je posljednjih godina u tom smislu postigla značajan napredak te bi se taj proces u današnje vrijeme trebao nastaviti. Stoga se predlaže da se potaknu europske institucije da, što je prije moguće, usvoje europsku uredbu o međusobnom priznavanju sustava zaštite ranjivih osoba. CNUE je predložilo  da se unificiraju pravila o sukobu prava na europskoj razini u pitanjima poslovne sposobnosti i zaštite osoba, priznanja majčinstva/očinstva, posvojenja, sklapanja braka i nestanka (pravni učinci nestanka osobe nakon određenog razdoblja). Zatraženo je od Europske komisije i donošenje zakonodavnog prijedloga koji bi ograničio dvostruko oporezivanje u nasljednopravnim stvarima, te da se podrži uspostavljanje europskog informacijskog portala (npr. e-justice portal) za omogućavanje pristupa odgovarajućim načinima rješavanja  nasljeđivanja u pojedinim državama članicama. Za kraj, predloženo je da se uspostavi europski okvir za dokazivanje zajedničkog života.

 

DIGITALIZACIJA I PRAVNA SIGURNOST

Digitalna tranzicija prolazi kroz neviđeno ubrzanje u svim sektorima gospodarstva. Europski javni bilježnici čuvari su pravne sigurnosti u “stvarnom” svijetu te rade na tome kako bi istu prenijeli i u digitalni svijet. Stoga CNUE predlaže da se države članice potaknu da uspostave i međusobno povežu registre za sljedeća područja: režimi zaštite odraslih osoba, bračni režimi i registrirana životna partnerstva, Europske potvrde o nasljeđivanju, punomoći, oporuke, itd.

 

S ciljem borbe protiv krađe identiteta, javnim bilježnicima je potrebno pružiti pristup podacima o identitetu o europskim građanima na dematerijaliziran i siguran način i definirati i regulirati pitanje nasljeđivanja digitalne imovine kroz odgovarajuće europsko zakonodavstvo koje bi uzelo u obzir online imovinu umrlog: e-mail adrese, lozinke, brojeve računa, fotografije, video zapise, glazbu, itd.

Na konferenciji je sudjelovao i Denis Krajcar, član Upravnog odbora i Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske javnobilježničke komore kao predstavnik Komore na panelu pod nazivom „Prijedlozi europskog bilježništva za Konferenciju o budućnosti Europe“. Krajcar je istaknuo važnost transfera nadležnosti u nespornim postupcima sa sudova na javne bilježnike. Osvrnuo se na transfer nadležnosti u ostavinskim i ovršnim postupcima sa hrvatskih sudova na hrvatske javne bilježnike te na komparativni prikaz takvih transfera nadležnosti na javne bilježnike u drugim državama članicama EU. Pritom je opisao razloge i rezultate takvog transfera nadležnosti u Republici Hrvatskoj te je pojasnio sve benefite koji se njima postižu,  kako za pravosuđe tako i za građane. Osim toga, iznio je informacije o Europskoj notarskoj mreži (ENN), razlozima ustrojavanja i rezultatima petnestogodišnjeg rada ENN mreže te je u kratko predstavio web portale koje je u svrhu informiranja građana, CNUE lansirao na teme nasljeđivanja, pravnog prometa nekretnina, kontakata javnih bilježnika, uređenja bračnoimovinskog režima te zaštite ranjivih osoba. 


Povratak na vijesti...