hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

POSJET VISOKOM SAVJETU FRANCUSKOG NOTARIJATA - PARIZ, 02.02.-04.02.2022. - 8.2.2022.

Zvijezdana Rauš – Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore i Denis Krajcar, dugogodišnji član Povjerenstva za međunarodnu suradnju HJK, boravili su u radnom posjetu u Parizu po pozivu dr. sc. Ivana Malenice, Ministra pravosuđa i uprave RH, gdje su se u sjedištu Visokog savjeta francuskog Notarijata sastali sa Davidom Ambrosianom, predsjednikom Visokog savjeta francuskog Notarijata i njegovim suradnicima. Sastanku su prisustvovali – sa francuske strane zamjenik Ministra pravosuđa Francuske i Lionel Galliez, potpredsjednik Međunarodne unije latinskog notarijata za Europu, a sa hrvatske strane suradnici Ministra Malenice.

Tijekom susreta, koji je protekao u srdačnom i konstruktivnom tonu, teme razgovora bile su:

a.) Javnobilježničke kompetencije na području prava nekretnina – o čemu su francuski domaćini detaljno upoznali Ministra Malenicu, obrazlažući praksu i propise u okviru francuskog poretka. Osim što francuski notari imaju ekskluzivnu kompetenciju na području prava nekretnina, Visoki savjet francuskog Notarijata prikuplja i vodi evidenciju svih bitnih pokazatelja i podataka u vezi sa prometom nekretnina u Francuskoj. Ministar Malenica je istaknuo da je u tijeku dodjeljivanje daljnjih kompetencija hrvatskim javnim bilježnicima sa ciljem uređivanja statusa Zemljišnih knjiga i njihove obnove, a nastavno na to i dodjeljivanje i daljnjih kompetencija na području prava nekretnina.

b.) Uvrštavanje javnobilježničke profesije na Popis slobodnih profesija od strane Generalne direkcije EK za unutarnje tržište (DG Growe) sa ciljem daljnje deregulacije i liberalizacije. Konstatirano je da je razlog navedenom uvrštavanju tzv. PMR indikator kojim se služi Međunarodna organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i kojim se izjednačava javnobilježničku sa odvjetničkom profesijom. Zaključeno je da u OECD-u ne postoji razlika između notara iz anglo-američkog pravničkog kruga (notary public) i notara latinskog tipa (civil law notary). Sa zadovoljstvom je primijećeno da je do daljnjega javnobilježnička profesija uklonjena sa Popisa slobodnih profesija Generalne direkcije EK za unutarnje tržište (DG Growe), uz konstataciju da je tome prethodila inicijativa Ministara pravosuđa Njemačke i Francuske – potaknuta od strane Vijeća notarijata EU (CNUE). Spomenuti su i pritisci od strane Ministarstva gospodarstva RH koji su sa ciljem deregulacije i liberalizacije javnobilježničke profesije bili izraženi u proteklom razdoblju – a kojima se je HJK uz pomoć Njemačke notarske komore argumentirano i uspješno usprotivila.


 

c.) Europska uredba o trgovačkim i građanskim postupcima (Brisel Bis) u vezi sa kojom je Ministar Malenica govorio o inicijativi da se javnim bilježnicima, kada postupaju u vanparničnim postupcima sa prekograničnim elementom, tom Uredbom dodijeli status Suda (kao što je to već slučaj sa mađarskim javnim bilježnicima i švedskom ovršnom službom). Francuska strana ukazala je da Odluke francuskih notara u sporazumnim postupcima razvoda braka nisu priznate u drugim državama članicama EU – budući da nisu donijete od strane „Suda“, te je iskazana spremnost da se podrži opisana inicijativa Ministra Malenice. Ministar Malenica najavio je donošenje zakona o vanparničnom postupku kojim bi se hrvatskim javnim bilježnicima dodijelile nove kompetencije, uključujući i postupci razvoda braka temeljem sporazuma bračnih partnera. Bilateralni susret završen je pozivom Ministra Malenice predsjedniku Ambrosianu da posjeti Hrvatsku, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.


 

Dana 03.02.2022.g. Zvjezdana Rauš – Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore i Denis Krajcar, dugogodišnji član Povjerenstva za međunarodnu suradnju HJK sastali su se, na njegov poziv, sa Lionelom Galliezom, potpredsjednikom Svjetske unije latinskog notarijata za Europu. Prilikom susreta bilo je riječi o aktivnostima u tijelima Unije, o predstojećem Kongresu Unije koji će se u studenom ove godine održati u Meksiku. Potpredsjednik Galliez je obrazložio svoju kandidaturu za predsjednika Unije, te je izložio svoj koncept rada i popis suradnika u budućem organiziranju i aktivnostima Unije. Još jednom se potpredsjednik Galliez zahvalio predsjednici Rauš – Klier i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori na srdačnom prijemu koji mu je upriličen u rujnu prošle godine prilikom njegovog posjeta Zagrebu.

 

 

 

 


Povratak na vijesti...