hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

GLAVNA SKUPŠTINA CNUE-a - 23.3.2022.

Na Glavnoj skupštini CNUE-a održanoj prošli tjedan u Bruxellesu sudjelovali su članovi Međunarodnog povjerenstva HJK - javni bilježnik Denis Krajcar i javni bilježnik Tihana Sudar. Glavne teme skupštine su bile donacija CNUE za potporu Ukrajini, izvanredno primanje Ukrajinske javnobilježničke komore u status promatrača CNUE-u, amandmani CNUE na prijedloge izmjene zakonskih tekstova vezanih za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, digitalizacija i uspostava sigurnosne platforme za razmjenu javnobilježničkih isprava, izrada društveno-ekonomske studije CNUE radi jačanja uloge latinskog notarijata s argumentima temeljenim na socio-ekonomskom pristupu.

 

 

 


Povratak na vijesti...