hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

KONFERENCIJA JuWiLi projekt – Ljubljana, Slovenija - 19.5.2022.

U sklopu JuWiLi projekta u Ljubljani je održana  konferencija pod nazivom „Prezentacija dosadašnjih rezultata i perspektiva za Sloveniju“. Konferenciju su uvodnim govorima otvorili Bojan Podgoršek, predsjednik Slovenske javnobilježničke komore i Michael Umfahrer, predsjednik Austrijske javnobilježničke komore.

Obzirom da se JuWiLi projekt fokusira na analizu pravnih i ekonomskih aspekata transfera nadležnosti nespornih (izvanparničnih) postupaka sa sudova na javne bilježnike, s posebnim naglaskom na aspekt digitalizacije, na konferenciji su izloženi preliminarni rezultati utvrđeni od strane tri radne skupine koje djeluju unutar projekta, i to – radne skupine za pravna pitanja, radne skupine za ekonomska pitanja i radne skupine za pitanja digitalizacije. Profesor Karl Stoger sa Sveučilišta u Beču je izložio rezultate dosadašnjeg rada skupine za pravna pitanja, Kalpana Scholtes-Dash i Helmut Berrer s Economica-instituta za ekonomska pitanja su izložili  rezultate dosadašnjeg rada skupine za ekonomska pitanja a Verena Nothegger, notarski kandidat iz Welsa je izložila rezultate radne skupine za pitanja digitalizacije.

Profesor Stoger je iznio argumente temeljem kojih će se definirati preporuke za zakonodavce kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini, Scholtes-Dash i Berrer su iznijeli statističke i ekonomske pokazatelje koji idu u prilog argumenata definiranih od strane radne skupine za pravna pitanja dok je Nothegger prezentirala utvrđeni stupanj digitalizacije postupanja u nespornim postupcima s posebnim naglaskom na ostavinske postupke u državama uključenim u projekt sa svrhom pripreme preporuka u vezi tehničkih rješenja za daljnju digitalizaciju postupanja.Nakon prezentacije dosadašnjih rezultata JuWiLi projekta otvorena je rasprava o perspektivama transfera nespornih postupaka sa sudova na javne bilježnike u Republici Sloveniji. Uvod u raspravu su napravile prof. Vesna Rijavec sa Sveučilišta u Mariboru, prof. Jerca Kramaberger-Škerl sa Sveučilišta u Ljubljani te Zvijezdana Rauš-Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.  U uvodu su profesorice Rijavec i Kramaberger-Škerl iznijele analizu trenutnog stanja ostavinskih postupaka u Republici Sloveniji s pregledom eventualnih budućih izmjena dok je predsjednica Rauš-Klier prenijela iskustva hrvatskih javnih bilježnika koji vode ostavinske postupke kao povjerenici Općinskih sudova već gotovo dva desetljeća.

Nakon uvoda, održan je okrugli stol na kojem su sudjelovali Damijan Florjančić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Slovenije, Zlatko Ratej, državni tajnik Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije, Bojan Podgoršek, predsjednik Slovenske javnobilježničke komore, Zvijezdana Rauš-Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore, prof. Vesna Rijavec sa Sveučilišta u Mariboru i prof. Jerca Kramaberger-Škerl sa Sveučilišta u Ljubljani.

Posebno se ističe da je predsjednica Rauš-Klier u svom uvodnom izlaganju kao i raspravi na okruglom stolu iznijela pozitivna iskustva transfera nadležnosti u ostavinskim postupcima u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na benefite rasterećenja hrvatskih sudova od nespornih postupaka, ubrzanja postupanja u postupcima, višeg stupnja diskrecije za nasljednike kao i dodatne benefite koji za nasljednike proizlaze obzirom da javni bilježnici pravomoćna rješenja o nasljeđivanju po službenoj dužnosti dostavljaju Poreznoj upravi i Zemljišnoknjižnim sudovima. Predsjednica Rauš-Klier je naglasila da se sumnje oko transfera nadležnosti u ostavinama mogu prevenirati ili znatno umanjiti kvalitetnom pripremom te je posebno istaknula nužnost cjeloživotnog educiranja javnih bilježnika radi pružanja najbolje moguće usluge građanima.

 

 

 


Povratak na vijesti...