hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

Novosti u području sprječavanja pranja novca i financiranju terorizma u 2023. - 20.1.2023.

Hrvatski Sabor donio je dana 16.12.2022. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 151/2022)

Najvažnije novosti koje se odnose na
SEKTOR ODVJETNIKA I ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA
SEKTOR JAVNIH BILJEŽNIKA

kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:

Proširen je opseg usluga za koje su obveznici iz sektora profesionalnih djelatnosti dužni provoditi mjere propisane ovim zakonom: uz prije propisane usluge obveznici su dužni provoditi mjere i kada pružaju usluge povezane s trustovima ili trgovačkim društvima (osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, obavljanje funkcije direktora, tajnika, partnera ili sličnog položaja u odnosu na druge pravne osobe, pružanje usluga registriranog sjedišta, pružanje poslovne, korespondentne ili administrativne adrese i ostalih povezanih usluga trgovačkom društvu, obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da djeluje kao upravitelj trusta, te obavljanje funkcije ili postavljenja druge osobe da obavlja funkciju nominalnog dioničara u ime druge osobe) ( članak 9. stavak 2. točka 18.)
 

Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za:
1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa provođenjem povremene transakcije (jednokratne ili povezane) na iznos 10.000,00 EUR i više (prije 105.000,00 kuna) (članak 16. stavak 1. točka 2.)
2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate na iznos 30.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 12.)
3. prikupljanje podataka o gotovinskim transakcijama na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 11.)
4. prijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 61.)


Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet osoba iz članka 21., 23. i 26 ovog Zakona elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskog, obrtnog ili drugog javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid (prije su obveznici bili dužni upisati zabilješku o datumu, vremenu i osobi koja je izvršila identifikaciju)
 

Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja novca najkasnije sljedeći radni dan (članak 56.)
 

Primjena Zakona od 01. siječnja 2023.
 

MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
10000 ZAGREB
Ulica grada Vukovara 72
e-mail: info.fi@mfin.hr

 


Povratak na vijesti...