hr-HRen-GB  
Menu

Tko obavlja službu?

Služba

Česta pitanjaČesta pitanja

Česta pitanja

Upoznajte javnobilježničku službu kroz odgovorena često postavljanja pitanja o službi.
Nagrade i naknadeNagrade i naknade

Nagrade i naknade

Javni bilježnik ima pravo na nagradu za rad i na naknadu troškova u obavljanju službenih radnji iz svog djelokruga u skladu s javnobilježničkom tarifom te posebnim pravilnicima ovisno o vrsti poslova (ostavina, ovrha i sl.) kojima se utvrđuje visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika.
PovijestPovijest

Povijest

Upoznajte se sa povijesti javnobilježničke službe za razdoblje od 1512. do 1941.
Tko obavlja službu?Tko obavlja službu?

Tko obavlja službu?

Saznajte tko su javni bilježnici, prisjednici, savjetnici i vježbenici.

Službu obavljaju

Javni bilježnik

Javni bilježnik je:

  •   diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom i
  •   s potrebnim iskustvom
  •   osoba javnog povjerenja
  •   samostalan i neovisan nositelj javne službe
  •   nepristrani povjerenik stranaka

Javni bilježnik ne zastupa stranke. On nije odvjetnik. On je iskusan i stručan povjerenik (sviju) stranaka. Njegov je cilj pomoći im da urede svoje odnose na kvalitetan način kako bi se izbjegli dugotrajni i skupi sporovi. Pri tome on je nepristran - ne postupa u interesu pojedine stranke, već u cilju jamstva pravne sigurnosti, te ne smije, bez valjana razloga, uskratiti poduzimanje službenih radnji. On je dužan čuvati kao tajnu ono što je saznao u obavljanju svoje službe

Javnobilježnički prisjednici

Javnobilježnički prisjednici su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom zaposleni u javnobilježničkom uredu i upisani u imenik javnobilježničkih prisjednika koji vodi Komora. Javnobilježnički prisjednik može obavljati sve poslove za koje je po zakonu ovlašten obavljati javni bilježnik.

Javnobilježnički savjetnici

Javnobilježnički savjetnici su diplomirani pravnici s položenima pravosudnim ispitom koji nakon završenog vježbeništva nastave s radom ili zasnuju radni odnos u javnobilježničkom uredu. Javnobilježnički savjetnici upisani su u imenik javnobilježničkih savjetnika koji vodi Komora. Javnobilježnički savjetnik može umjesto javnog bilježnika kod kojeg radi: sastavljati nacrte isprava, zamjenjivati javnog bilježnika u onim poslovima u kojima ovaj zastupa stranke po članku 4. Zakona o javnom bilježništvu, podizati proteste, sastavljati inventare, provoditi dobrovoljne dražbe pokretnih stvari s učinkom sudske dražbe, priopćavati izjave, obavljati dostave te ovjeravati i potvrđivati sve isprave koje se upisuju u upisnik ovjera i potvrda (članak 74. do 81. Zakona o javnom bilježništvu) uz izuzetak potvrde (solemnizacije) iz članka 59. Zakona o javnom bilježništvu.

Javnobilježnički vježbenici

Javnobilježnički vježbenici su diplomirani pravnici zaposleni u javnobilježničkom uredu i upisani u imenik javnobilježničkih vježbenika koji vodi Komora. Vježbenici mogu obavljati sve poslove navedene za javnobilježničke savjetnike osim poslova ovjere i potvrđivanja svih isprava koje se upisuju u upisnik ovjera i potvrda (članak 74. do 81. Zakona o javnom bilježništvu) uz izuzetak potvrde (solemnizacije) iz članka 59. Zakona o javnom bilježništvu.